آشنایی با چند سایت

1- این سایت در مورد تکنولوژی جوشکاری و انواع جوشکاری جدید و متد های جوشکاری اشاره دارد

http://www.weldtechnology.com/

2در این سایت می توان با انستیتوی جوشکاری استرالیا WTIA و فعالیت های آن آشنا شد .

http://www.wtia.com.au/

3-جوشکاری کاربردی ، در این سایت با این عنوان می توان به انواع روش های جوشکاری ، تحقیقات به عمل آمده در زمینه جوشکاری ، مواد ، مولد های جوشکاری و غیره دست پیدا کر همچنین بررسی قوس های الکتریکی نیز به صورت مجزا در این سایت قرار داده شده است

http://www.appliedwelding.com/

4تکنولوژی جوشکاری و تست آن در سطح جهانی توسط شرکت BUREAUاز کشور امریکا

http://www.weldingcertification.com/

5-انستیتوی تکنولوژی جوشکاری HOBART، این سایت به بررسی مواد جوشکاری ، بازرسی های جوش ، کیفیت جوش ، انواع پوشش های محافظتی ، انواع الکترود و بسیاری از عوامل موثر در جوشکاری می پردازد .

http://www.welding.org/

6-سایتی که اینجا معرفی می شود یک رابط میان علاقمندان و متخصصان علوم به حساب می آید . این سایت امکان برقراری ارتباط همزمان CHATو گفتگو را برای علاقمندان به موضوعات یکسان فراهم می آورد

http://corp.webxites.com

دیدگاه خود را بنویسید

: (الزامی)
: (الزامی)
:
ارسال