دانستنی ها

 • دوره های NDT

  دوره های NDT به منظور افزایش دانش تست های غیر مخرب و بالارفتن توانایی وقابلیت اجرای تکنیک های مختلف آن رو به گسترش می باشد . این دوره ها مطابق با الزامات استاندارد SNT-TC-1A برگزار می گردد. سرفصل دوره های NDT نیز کاملاً

 • جوشکاری ذوبی

  جوشکاری ذوبی فرآیندی است متالوژیکی جهت اتصال فلزات به یکدیگر که فرآیندی ذوبی است که طی آن محل اتصال ذوب شده و عمل نفوذ انجام می شود و پس از رسیدن به دمای پایین تر از ذوب دو قطعه به هم متصل می شوند. جوشکاری ذوبی :

 • جوشکاری خشک

  جوشکاری خشک اولین با رایده جوشکاری درزیر آب در محیط خشک در سال ۱۹۴۵ شکل گرفت. سپس در دهه ۶۰ تجهیزاتی به عنوان تجهیزات جوشکاری خشک درزیرآب ساخته شد. این نوع جوشکاری را میتوان به دو نوع تقسیم نمود: در نوع اول که به

 • جوش مرطوب زیر آب

  جوش مرطوب زیر آب ۲-۱- برنامه ریزی برای آزمایشهای تحقیقاتی جوشکاری مرطوب در زیرآب در حال حاضر فقط با روش دستی قوس الکتریکی و با الکترود تکی انجام میشود. الکترودهایی که استفاده میشود به طور خاص و برای این منظور ساخته

 • انواع جوشکاری

  انواع جوشکاری جوشکاری قوسی دو روش در جوشکاری قوسی وجود دارد که در ذیل ارائه می شود: جوشکاری قوسی با سرباره محافظ ( Slog shield are welding ) روش جوشکاری قوسی با سرباره محافظ شامل روش SAW, MMA و ESW است که در ذیل به

 • انواع سیستم های اتصال در سازه های فلزی 1

  انواع سیستم های اتصال درسازه های فلزی 1 انواع سیستم هایاتصال در سازه های فلزیقسمت اول در انتخاب یک سیستم مناسب اتصال جهت انتقال بار، علاوه بر نگرش سازه ای، به قابل اجرا بودن آن نیز باید توجه کرد. انواع سیستمهای اتصال

 • انواع سیستم های اتصال در سازه های فلزی ۲

  انواع سیستم های اتصال در سازه های فلزی ۲ انواع سیستم هایاتصال در سازه های فلزیقسمتدوم اول : از طریق فشار ، که دو سطح تحت فشار در حالت پلاستیکی تماس لازم را پیدا می کنند .این عمل گاهی هم با حرارت اولیه برای نرم کردن

 • انواع سیستم های اتصال در سازه های فلزی 3

  انواع سیستم های اتصال در سازه های فلزی 3 انواع سیستم هایاتصال در سازه های فلزیقسمتسوم طبقه بندی پوشش های الکترود ها :این طبقه بندی بر اساس استاندارد جهانی ISO ارائه شده است . بر اساس پوشش ها را به شش کلاس تقسیم می

 • مرور كلي بر آزمايشات غير مخرب

  مرور كلي آزمايشات غير مخرب این آزمایشات جهت بررسی کیفیت مواد و قطعات دارای کاربرد می باشند. در بسیاری موارد از این آزمایشات جهت بررسی کیفیت جوشکاری انجام شده بر روی سازه های مختلف استفاده می شود ، ولی باید به یاد داشت

 • آزمون ضربه مخازن تحت فشار بر اساس استاندارد ASME SEC VIII

  آزمون ضربه را می توان برای متریال، جوش و در حالت Production اعمال کرد. برای انجام آزمون می بایست الزامات استاندارد را رعایت نمود. جهت انجام آزمون ضربه، مواد مطابق با شکل موجود در UCS – 66 به چهار دسته A, B, C, D تقسیم