پروژه های در دست اجرا


1- بازرسی 500 واحدی ساخت واقع در شیراز شرکت هخامنش صنعت ( اتمام کار 13/10/91)

2- بازرسی 1000 واحدی ساخت واقع در اشتهارد تهران شرکت پارس سازه صنعت( اتمام کار 26/12/91)

3- بازرسی 1000 واحدی ساخت واقع در شهر کرمان شرکت گواشیر( اتمام کار 25/11/91)

4- بازرسی 300 واحدی ساخت واقع در تهران سه راه آدران شرکت دکل صنعت ( اتمام کار 25/10/91)

5- بازرسی 1000 واحدی ساخت واقع در شهر آمل شهرک صنعتی تشفندان گروه صنعتی کاردار( اتمام کار 16/10/91)

6- بازرسی 500 واحدی ساخت واقع در شهرکوهدشت شرکت تعاونی 3784 کوهدشت ( اتمام کار 1/03/92)

7- بازرسی پروژه مسکونی 3000 تنی خ 28 گیشا( اتمام کار 25/12/91)

8- بازرسی پروژه 1000 واحدی ساخت واقع در شهر خرم آباد  شرکت حافظ سازه( اتمام کار 13/10/91)

9- بازرسی 1000 واحدی ساخت واقع در شهر کرمان شرکت صنایع برق و فلز غزال

10- بازرسی 500 واحدی ساخت واقع در شهر بم شرکت مسکن سازان کویر ( اتمام کار 13/10/91)

11- بازرسی برج های تجاری تیساکیش 1و2 و بلوک E مسکونی تیساکیش (16000 تنی) واقع در جزیره کیش

12- بازرسی  پروژ  8000  تنی برج اتوبانک ملت محل ساخت شهرک صنعتی جنت آباد محل نصب خ شریعتی  نرسیده به همت

13-بازرسی تجهیزات پارک ارم سبز تهران

14-بازرسی تجهیزات شهر بازی کرمان

15-بازرسی تجهیزات بازی شهر قم

16-بازرسی تجهیزات شهر بازی پارک مادر کرمان

17-بازرسی تجهیزات شهر بازی اراک

18- پروژه بازرسی تجهیزات شرکت پاستیل شیبا

19- بازرسی  سوله های شرکت ایران ابزار

20 - بازرسی بلید های توربین بخار شرکت نیشکر هفت تپه 

21- پروژه 160 واحدی خواجوی کرمانی واقع در سیرجان

22- پروژه بازرسی پل های مصلی سیرجان

23- پروژه هو بره مربوط به محیط زیست سیرجان ( کیلومتر 50 جاده شیراز )

24 - بازرسی تجهیزات شهر بازی شهر کوت کشور عراق

25- بازرسی تجهیزات شهر بازی رنگین کمان قزوین

26- بازرسی تجهیزات شهر بازی  آزادی زنجان

27- بازرسی تجهیزات شهر بازی پارک مادران  هشتگرد کرج 

28 - بازرسی تجهیزات شهر بازی  پارک شهبند ساری

29 - بازرسی تجهیزات شهر بازی پارک باغ ملت -شهر زنجان 

30-  بازرسی تجهیزات شهر بازی شهر جدید پردیس

31  - پروژه 3000 تنی برج نگار محل ساخت شمس آباد تاریخ شروع 5/12/91

32- بازرسی تجهیزات  مجتمع شهر بازی و تفریحی  نجمه خاتون شهر قم

33- بازرسی تجهیزات  مجتمع شهر بازی و تفریحی  فدک شهر گلستان

34- بازرسی تجهیزات  مجتمع شهر بازی و تفریحی  شهر میانه

35- بازرسی تجهیزات شهر بازی تبریز -شهرمرند

36- بازرسی تجهیزات شهر بازی طلائی آمل-شهر آمل

37- بازرسی تجهیزات شهر بازی شهر ایلام

38- بازرسی تجهیزات شهر بازی شهر شاهرود

39- بازرسی تجهیزات شهر بازی چغاسبز

40- بازرسی تجهیزات شهر بازی آزادی شهر اراک

41- بازرسی تجهیزات شهر بازی شهر بجنورد

42- بازرسی تجهیزات شهر بازی رازی تهران

43- بازرسی تجهیزات شهر بازی شاهد قم

44- بازرسی تجهیزات شهر بازی 72 تن شهر قم

45- بازرسی تجهیزات شهر بازی شهر بروجرد

46- بازرسی تجهیزات شهر بازی مهدی شهر قم

47- بازرسی تجهیزات شهر بازی شهر شادی شهر نجف آباد اصفهان

48 - بازرسی تجهیزات مجتمع تفریحی ایران بلوچ شهر زاهدان

49-  بازرسی مجتمع اداری تجاری آرش(15 طبقه) خ افریقا تهران

50- بازرسی تجهیزات بازی شهرسیرجان

51- بازرسی تجهیزات شهر بازی قائم -شهر قائمشهر

52- بازرسی تجهیزات شهر بازی دورود -پارک آزادگان

53- بازرسی تجهیزات شهر بازی بروجن-شهر بازی سمباد

54 - بازرسی برج نگین واقع در منطقه 22 تهران(کارکنان سیمان تهران)

55- بازرسی تجهیزات شهر بازی نسیم شهر -تهران

56 - بازرسی تجهیزات شهر بازی قم -شهر بازی رنگین کمان

57 - بازرسی تجهیزات شهر بازی قزوین -شهر بازی آبیک

58- بازرسی دیواره های سازه ای اطراف پارک بانوان قائم م 18 تهران