رئوس فعالیتهای شرکت آزمون جوش آسیا

رئوس فعالیتهای شرکت آزمون جوش آسیا:

شرکت مهندسی آزمون جوش آسیا در چهار گروه ذیل آماده ارائه خدمات می­باشد:

  1. گروه فنی مهندسی (در زمینه طراحی، مشاوره و مدیریت پروژه)
  2. گروه کنترل کیفی (در زمینه بازرسی فنی، کنترل خوردگی، نشت­یابی، آزمایشات غیرمخرب)
  3. گروه پژوهش و نوآوری (در زمینه پژوهش، نوآوری و تدوین استاندارد)
  4. گروه آموزش (در زمینه آموزش و صلاحیت کیفی و صدور گواهینامه)