درباره ما

شرکت مهندسي آزمون جوش آسيا با هدف اعتلاي صنعت جوش و بازرسي و با بهرهگيري از پرسنل کارآزموده و متخصص در زمينههاي مهندسي جوش (IWE)و بازرسي جوش (IWIP)، بازرسي رنگ و سطوح محافظتي، اجرا و آموزش آزمونهاي غيرمخرب (VT, PT, MT, RT, UT, ET: ASNT Level 1,2,3)و آشنا به انواع استانداردها و مشخصات فني طراحي و ساخت در صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، نيروگاهي، نساجي، فولاد و ساختمان فعاليت ميکند.

تيم فني مهندسي اين شرکت تاکنون در زمينههاي طراحي، مشاوره مهندسي و مديريت پروژهها در کنار صاحبان صنايع مختلف فعاليت نموده و تلاش دارد ابعاد مختلف اين فعاليت را گسترش دهد. در عرصه بينالمللي در سال 87 موفق به جلب اعتماد چندين شرکت بازرسي منجملهLavenderInternational  (از فعالان بينالمللي در اين زمينه) گرديد و به عنوان نماينده انحصاري ارتباط علمي مناسبي بين متخصصين داخلي و خارجي برقرار نمودهاست