برنامه های آموزشی ویژه شاغلین دی ماه(پنج شنبه ، جمعه)

arm2.JPGشرکت مهندسی آزمون جوش آسیا

مرکز آموزش تست های غیر مخرب دارنده هفت گواهینامه بین المللی

برنامه های آموزشی ویژه شاغلین دی ماه(پنج شنبه ، جمعه)

هزینه دوره (تومان)

تاریخ

شروع

ساعت شروع

مدت زمان

(روز)

عنوان دوره

 

600000

5 دی ماه

18-13

4

دوره بازرسی چشمیVT

 

1000000

19دی ماه

18-13

6

دوره بازرسی MT&PT

 

1000000

26دی ماه

18-13

7

دوره بازرسیUT

 

                                                                                                                                                                     

تمام مراحل ثبت نام بصورت انلاین در سایت شرکت می باشد.

مدارک مورد نیازاسکن شده جهت ارسال:

1- عکس پرسنلی

2- کپی شناسنامه

3-کپی کارت ملی

4-مدرک تحصیلی

 Website: www. NDT.co.ir    email: info@ndt.co.ir

36942110939 خانم گنجی